Ens convertim en experts de la nutricióHem iniciat un itinerari per descobrir per nosaltres mateixos què és la nutrició, quins aparells del nostre organisme estan implicats en aquest procés i com hem de menjar de manera saludable per tal d'obtenir tot allò que el cos necessita per tenir energia.

Per començar, hem pensat de manera individual què és la nutrició i després ho hem posat en comú amb l'equip. Entre tots hem arribat a la conclusió que els aparells implicats en el procés de nutrició són el digestiu, el respiratori, el circulatori i l'excretor.

Per tant, ens hem convertit en especialistes per tal d'aprofundir més en el treball que hem de fer i així poder entendre millor la nutrició del nostre cos. Cada membre del grup ha triat un aparell i a través d'uns vídeos ha extret la informació necessària per conèixer el més rellevant de cada aparell.

Un cop acabat aquest estudi i tenint els coneixements necessaris, hem realitzat un traspàs d'informació amb l'equip base. Cada expert ha explicat allò que havia après per tal que tot l'equip hagi adquirit els coneixements.

Aquesta tècnica cooperativa es diu grup d'experts, i ens agrada molt portar-la a terme!

Comentaris