La prehistòria

Un nou repte, donat pel director d'un museu d'història, ens demana que ens gravem representant diferents escenes significatives de la prehistòria. Bàsicament, que fem uns vídeos en els que es vegi clarament com eren els humans llavors, com vestien, vivien, el seu estil de vida, etc.

Comencem la recerca; primer hem de fer-nos experts nosaltres. Per equips ens hem distribuit les diferents etapes: el Paleolític, el Neolític, i les Edats dels metalls, i hem fet una pluja d'idees amb els punts que creiem més rellevants i que haurem de buscar: l'espècie que habitava, com vivien, a on vivien, de què s'alimentaven, les creences, l'art, les construccions... i mil coses més! Anem a posar-nos-hi!

Comentaris