EXPLICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DEL RAI.

Per acabar tot el treball de l'itinerari, el producte final és explicar al Sr. Jaume com han construït el seu rai, explicar-li si ha surat o no i quins canvis han fet perquè surés si no ho ha fet.
Vídeos itinerari suro 4tA Vídeo Suro 4tB Vídeo Suro 4tC

Comentaris